Ingen flytt till nya skollokaler

Det blir ingen flytt till nya skollokaler i gamla Fröslunda tvätten i Eskilstuna om problemet med föroreningarna under huset inte löses på ett tillfredställande sätt.
Det lovade representanter för kommunen på ett möte med oroliga föräldrar i går kväll. Under lokalerna har man hittat Preklor-Etylen som kan ge skador på de centrala nervsystemet och i förlängningen vara cancerframkallande. Nu vill kommunen kalla in oberoende experter för att avgöra hur stora riskerna med föroreningarna faktiskt är. Först därefter är man beredd att fatta avgörande beslut. Den sjuttonde maj ska föräldrar och kommunen träffas i ett nytt möte för att diskutera frågan. Kristian Richter, förälder till tre barn som alla kan komma att tvingas gå på skolan, säger till Sveriges Radio Sörmland att även om kommuen löser problemet är det tveksamt om han tänker släppa iväg sina barn till de nya lokalerna. Anledningen är framförallt att kommunen undersöker tekniska lösningar som Kristian Richter inte litar på och han säger också att flera föräldrar resonerar på samma sätt.