Utsättning av yngel ska rädda ålen

För att säkra ålens återväxt sattes förra veckan drygt 100 000 yngel ut i vattendrag runt om Blekinge och Skåne.

Utsättningen görs av den relativt nybildade ålfonden. Den innebär att fiskare och andra som tjänar pengar på ålen bidrar med en liten del av sina intäkter till fonden.

Ålfonden köper sedan in yngel som ska planteras ut för att säkra beståndet.

– Det är den enda möjligheten att få vildfångad ål på våra bord i framtiden, säger Sven-Erik Tenghagen som sitter i styrelsen för fonden.

Länsstyrelsen i Skåne bidrar också med en del pengar och nu hoppas man också på EU-stöd.

– Förhoppningsvis ska EU bidra med det vi bidrar med, alltså 400 000 kronor, säger fiskeridirektören Johan Wagnström.

Marie Sandgren
marie.sandgren@sr.se