Erlander ansvarig för svenska koncentrationsläger

Även Sverige har haft koncentrationsläger under andra världskriget med Tage Erlander som högst ansvarige politiker.

I lägren fängslades människor på grund av sina politiska åsikter eller etniska bakgrunds skull - utan rättegång eller domar.

Tage Erlander försökte i sina memoarer på 70-talet förringa både lägren och sin egen insats. Det här avslöjar journalisten  Niclas Sennerteg i sin och historikern Tobias Berglunds nya bok ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”