sörmland

Löneutvecklingen högst i Trosa och Eskilstuna

Trosa är inte bara den kommun i Sörmland där invånarna har högst årsinkomst. Man har också den bästa löneutvecklingen näst efter Eskilstuna. Det visar Sveriges Radio Sörmlands kartläggning över hur medianårsinkomsten har förändrats sedan millennieskiftet.

– Det är roligt att jobba i en kommun som har bra förutsättningar , säger det moderata kommunalrådet Daniel Portnoff.

Med elva procents ökning ligger Trosa på en god andraplats i länet efter Eskilstuna där medianårsinkomsten har ökat med tolv procent. Men då är det viktigt att poängtera att trosainvånarna redan från början tjänade klart mer pengar.

År 2006 var medianinkomsten i Trosa 252 000 kronor vilket är 27 000 kronor högre än i Eskilstuna. Siffrorna är hämtade från Statistiska centralbyrån, SCB, och dom har även gjort en uppräkning av penningvärdet år 2000 till 2006-års nivå för att jämförelsen ska bli korrekt.

Trosa är alltså den rikaste kommunen ur inkomstsynpunkt i Sörmland och en av dom uppenbara orsakerna till detta är förstås att en stor andel av den arbetande befolkningen pendlar till välavlönade jobb i Stockholm.

Men Daniel Portnoff hävdar dock att det statliga utjämningssystemet mellan rika och fattiga kommuner gör att förutsättningarna ändå blir relativt likartade. Om man slår samman utjämningsbidraget som drabbar rika kommuner och ställer det mot alla statsbidrag man kan få på olika områden så innebär det i slutänden trots allt att Trosa får ett tillskott på cirka 1300 kronor per invånare från stadskassan.

Men Katrineholm, där medianinkomsten är lägst i länet, får å andra sidan ett tillskott på cirka 11 000 kronor per invånare. Skulle det här då kanske göra att Daniel Portnoff kan tänka sig byta jobb med sin, visserligen socialdemokratiska, kollega Göran Dahlström i Katrineholm?
– Absolut inte, jag brinner för Trosa, säger Portnoff.

Han menar dock att alla kommuner i landet har likartade förutsättningar rent penningmässigt att bedriva sin verksamhet även om utvecklingen framöver kommer att skilja kommunerna åt.

Research: Jonna Berglund
jonna.berglund@sr.se
Reporter: Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se