Datorer stoppar älgjakt

Länsstyrelsen säger nej till förslag från viltvårdsnämnden om att införa fri jakt på älgkalv.
Motiveringen är att länsstyrelsens datorer redan är programmerade på den kvot som gällt sedan tidigare och att det skulle bli dyrt och omständligt att ändra kvoten. Sen mycket lång tid tillbaka har regeln varit att det får fällas lika många älgkalvar som vuxna djur. Det centralt uppbyggda datasystemet är därför inprogramerat på fördelningen 50-50. Samtidigt påpekar länsstyrelsen också att bara drygt hälften av det tillåtna antalet kalvar fälldes förra året.