Stockholm

Mobilt äldreteam ska hjälpa vårdpersonal

Idag startar ett mobilt äldreteam på St Görans sjukhus. Det är tänkt som ett konsultteam som som ska hjälpa och guida läkare och sjuksköterskor som arbetar med dementa. Teamet kommer bestå av två läkare och två sjuksköterskor. En av läkarna är Ulla-Britt Hjelmblinks.