vansbro

Inga rutiner för klagomålshantering

Alla kommuner i länet utom Vansbro har en fungerande klagomålshantering, det vill säga bra rutiner för hur man tar emot och hanterar klagomål från medborgarna. Detta trotas att lagen kräver att det ska finnas.

Det som skiljer vansbros klagomålshantering från övriga kommuner är att det i Vansbro inte finns några rutiner för hur klagomålen ska dokumenteras. Det här har lett till att man inte vet hur många klagomål som eventuellt kommit in och om de har resulterat i någon förändring.

Kerstin Söderlund är kommunchef i Vansbro:

– Det är ju tråkigt att det är på det sättet. Jag kan inte mer än att konstatera att såhär har våra rutiner sett ut, men jag tycker också att vi har bra idéer för hur vi kan utvecka det.

– Idag ser det ut så att man hanterar klagomålen inom respektive enhet.