KRISTIANSTAD

Hemsjukvård för sjuka spädbarn

För tidigt födda barn och barn under ett år som är svårt sjuka ska kunna vårdas i hemmet om föräldrarna vill det.
Från och med idag ttsdag åker barnsjuksköterskor från Centralsjukhuset i Kristianstad hem till små patienter runtom i nordöstra Skåne.

I Malmö, Lund och Helsingborg finns det redan hemsjukvård för för tidigt födda barn. Men i Kristianstad har barnen och mammorna fått ligga på sjukhuset och dessutom fått dela sal.

De för tidigt födda barn som nu får åka hem är de som har vuxit till sig såpass att de själva kan hålla temperaturen.

En av de största fördelarna med hemsjukvården är att infektionsrisken är mindre än på sjukhuset.