Härnösand

Marken kring Utansjöfabriken undersöks

-Vad är det för ämnen som ligger kvar i marken efter Rotttneros massatillverkning i Utansjö?

Fabriken är nedlagd men i avvecklingsarbetet ingår nu att inventera området efter gifter och kemikalier som eventuellt finns nere i marken.

Emma Edfors jobbar hos länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet när det gäller inventering av förorenade området och hon säger att länsstyrelsen redan har haft samtal med Utansjöbruk och att man har avsatt tid i höst för mer arbete kring Utansjö.

Oljeföroreningar, kvicksilver och dioxiner är bara några av alla farliga ämnen som man hittat där det tidigare legat sågverk, massafabriker och impregneringsanläggningar. I Västernorrland har man redan identifierat mer än 2500 potentiellt förorenade områden, oftast längs kusten och älvdalarna.

Vad man nu kommer att hitta i Utansjö är det ännu ingen som vet men provtagningar pågår och vd Olle Dahlin vid Utansjö bruk som arbetar med avvecklingsprocessen efter Rottneros säger att miljöarbetet kommer att ta lång tid.

Genom att läsa arkiverade handlingar och prata med äldre människor på orten så får man reda på mer om den verksamhet som funnits på platsen historiskt. Och i Utansjö är arvet gammalt, det var Norrlands första sulfitfabrik, anlagt 1897.

Olle Dahlin säger att han i nuläget bedömer att det inte finns de värsta sorternas miljögifter i marken i Utansjö. Vad man vet har det tex inte impregnerats virke i Utansjö. Det var det som i Marieberg i Kramfors kommun orsakade dioxinlarmet för några år sedan i det gamla sågverksområdet.

Vad gäller Utansjö så tror Olle Dahlin att det kan finnas en första åtgärdsplan färdig i december. Men det är möjligt att den helt enkelt kommer att säga att det måste göras mer undersökningar.