västerås

Många vill starta friskola

Intresset är mycket stort för att starta friskolor i Västerås. Skolverket har tagit emot 14 ansökningar om att få starta utbildningar i Västerås nästa höst, både i grundskolan och gymnasiet.

Tor Andersson på Pedagogiska nämndernas stab vid Västerås stad, berättar varför han tror att så många utbildningsföretag vill etablera sig i Västerås.

- Ett skäl kan ju vara att Västerås ligger relativt centralt och det är bra kommunikationer i Västerås. Ett annat skäl skulle kunna vara att man kan hitta lokaler för sin verksamhet.

Skolverket har i år tagit emot 560 ansökningar från hela landet. De flesta vill starta utbildningar i stora eller medelstora städer. I Västerås handlar en del ansökningar om att starta grundskolor, men de flesta gäller gymnasieskolor.

Några redan etablerade fristående gymnasieskolor vill utöka, sex av ansökningarna handlar om helt nya skolor som inte funnits i Västerås tidigare. Det är Doktrinagymnasiet, Dextergymnasiet, Lärandegymnasiet, Thoren Business school, Liber hermods construction collage och Move IT gymnasiet. Det finns en tydlig trend bland utbildningsföretagen, enligt Tor Andersson.

- Det man kan se i år är att det är flera skolor som söker utbildningar inriktade mot yrkesprogram. Det är byggutbildningar, hantverksutbildningar, handel etc, säger Tor Andersson.

Redan idag finns tolv fristående gymnasieskolor i Västerås och som vi rapporterat i P4 Västmanland tidigare har en del svårt att locka till sig elever. Nu är det alltså ännu fler som vill starta nästa höst och konkurrensen om eleverna kan komma att hårdna ytterligare. Samtidigt kommer antalet gymnasielever att sjunka rejält framöver.

Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde idag klockan 09.00 ska Västerås Stad gå igenom ansökningarna, ett yttrande ska komma senast den 15 september.

Skolverket ska sedan se om utbildningarna tillför något nytt till det utbud som redan finns och hur de skolor som finns idag i Västerås eventuellt påverkas. I yttrandet kommer man bland annat att påpeka det här att eleverna blir färre, säger Tor Andersson.

- Vi kan helt klart konstatera att antalet elever i gymnasieskolan kommer att minska från 2009 och framåt några år. Om antalet elever minskar så blir ju utrymmet för varje skola att ta emot elever mindre och mindre, säger Tor Andersson.

Det är Skolverket som ytterst beslutar om skolorna blir godkända och har rätt till bidrag eller om de får avslag. Det kommer att ske senare i höst. Sedan är det upp till skolorna som är godkända att besluta om de verkligen startar.

Utbildningsföretagen har två år på sig att starta sin skola.