Halland

Förslag att slå ihop fjärrvärmenät

Utse Halland till försökslän och knyt samman kommunernas fjärrvärmenät för att öka folks förtroende för fjärrvärmen. Förslaget kommer från de fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Halland som den här veckan lämnar in en motion till riksdagen.

Alf Eriksson är en av dem som står bakom motionen. 

- Vi skulle öka folks förtroende för fjärrvärmen eftersom vi skulle få konkurrens i systemet. Vi skulle kunna ta tillvara på mängder av spillvärme och fasa ut det som är skadligt för miljön och klimatet, säger Alf Eriksson, till P4 Radio Halland.

Skulle det bli billigare för konsumenten?
- Det skulle förmodligen kunna bli det. Vi skulle i alla fall kunna bromsa upp prisutvecklingen som varit, där priser på fjärrvärme har varit betydligt högre än konsumentpriserna har stigit, säger Alf Eriksson.

Varför har det varit så?
- Det beror på att det varit monopol i systemet och ingen konkurrens, säger Alf Eriksson.

Men det hjälper väl inte att koppla ihop fjärrvärmenäten för att motverka monopolet?
- Om vi får fler leverantörer av energi in i systemet då kan de konkurrera med varandra. De kommer inte att ligga under konkurrenslagen och då kan vi få lägre priser, säger Alf Eriksson.

Hallandssocialdemokraterna vill också ha en övervakning av fjärrvärmebolagens prissättning med tanke på de kraftiga prishöjningarna - ungefär på samma sätt som elbolagens priser övervakas. Men det har riksdagen sagt nej till.

Försöket med att knyta ihop de halländska fjärrvärmenäten gäller inte Hylte, trots att där finns ett bruk som släpper ifrån sig mycket värme.

- Vi har i första hand tittat på det som vi upplever som enklast och det är att ta längs kusten i Halland, säger Alf Eriksson.


Lars Salomonsson
lars.salomonsson@sr.se