Borås

Lex Maria efter självmord

Södra Älvsborgs Sjukhus lämnar idag tisdag in en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Anmälan gäller en person som behandlades i psykiatrisk öppenvård för psykiska problem. Trots täta öppenvårdskontakter tog patienten sitt liv.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient tagit sitt liv inom 4 veckor efter kontakt med sjukvården.