äldreomsorg

Bättre äldreomsorg i stora kommuner

Äldre personer som bor i större kommuner får i regel bättre äldreomsorg än de som bor i mindre kommuner. Det visar en delrapport som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen.

I stora kommuner har de gamla i större utsträckning möjlighet att välja mellan olika maträtter. Där är också andelen timanställda färre än i mindre kommuner och en större andel har haft möjlighet att påverka sin vårdsituation.

Oavsett kommun tvingas emellertid 59 procent av boende i äldreboenden till en nattfasta på över elva timmar.