Arbetsgivare ratar långtidsarbetslösa

Arbetsgivare är mycket negativa till att anställa personer som är sjukskrivna eller arbetslösa, enligt en undersökning som TCO låtit göra.

Statistiska centralbyrån har frågat 1 800 personalchefer i både offentlig och privat sektor. 56 procent svarade att de inte vill nyanställa personer som är sjukskrivna, och nära hälften vill inte anställa långtidsarbetslösa.

Enligt TCO har kraven höjts på arbetskraften, vilket leder till att lågutbildade och personer med frånvarorisk i allt högre grad ratas av arbetsgivarna.

TCO efterlyser bland annat satsningar på vidareutbildning för de som står utanför arbetsmarknaden.