Lysekil

Sjukhuset förlorar datortomograf

Lysekils sjukhus mister sin datortomograf. Den kommer att flyttas till Uddevalla sjukhus eftersom den inte utnyttjas särskilt mycket.

Samtidigt planeras en investering på fem miljoner för ett nytt skelett- och lunglab vid Lysekils sjukhus.