Varberg

Kommunal städning privatiseras

Stora delar av städningen av kommunala lokaler i Varberg ska i fortsättningen skötas av ett privat företag.

Genom att låta företaget ADA Service ta hand om städningen minskar kommunens kostnader med 1,5 miljoner kronor om året.

Ett 20-tal lokalvårdare som idag är anställda av kommunen berörs av förändringen. De kommer att erbjudas arbete hos ADA Service, berättar Hallands Nyheter.