Huvudlöss resistenta mot läkemedel

Den kraftigt ökande användningen av lusmedel, har gjort att huvudlössen nu har blivit resistenta mot läkemedel. Det visar ny forskning från Smittskyddsinstitutet.

I England, Frankrike och Danmark har lössen varit motsåndskraftiga i flera år och nu har forskning alltså visat att de är det också i Sverige.

Johan Lindh, parasitolog på Smittskyddsinstitutet säger att det inte finns orsak att drabbas av panik eftersom det finns nya medel, som kväver lusen.

Dessutom är kamning alltid ett bra komplement.

Förra året sålde Apoteket lusmedel för nästan 30 miljoner kronor.