Motion kan lindra hjärnskador

De hjärnskador som barn med hjärntumörer kan få av strålbehandling kan minskas om barnet motionerar.

Forskare vid Sahlgrenska akademin visar för första gången att träning förbättrar stamcellstillväxten i hjärnor skadade av strålbehandling. Särskilt barn som strålbehandlats mot hjärntumörer har ofta problem med både minne och inlärning vilket kan innebära koncentrationssvårigheter.

Forskning på strålbehandlade möss visade mer normalt beteende hos möss som fått röra sig jämfört med de möss som hållits stilla. De stilla mössen var mer hyperaktiva och hade hälften så många stamceller i sina hjärnor.