Anders Eklunds mentala hälsa är hemlig

Den nya prövningen av Anders Eklunds psykiska hälsa är nu avslutad och rättsliga rådets yttrande har under onsdagen skickats till Falu tingsrätt. Vad den nya utredningen av Eklund kommit fram till är tillsvidare under sekretess.

Det blir Falu tingsrätt som får avgöra om yttrandet ska bli offentligt när de tar emot det.

Under en vecka har överläkare och professor i rättspsykiatri Anders Forsman träffat Eklund vid rättsmedicinalverket i Göteborg.

– Det är flera timmar långa samtal, i princip dagligen. Sen är det också omvårdnadspersonalens samtal och observationer som jag får del i. Så samlat blir det en väldigt bred kontakt, säger Anders Forsman.

Silbersky begärde ny prövning
Det var Eklunds advokat Leif Silbersky som i samband med rättegången i somras begärde att den första rättspsykiatriska utredningen av Eklund, som kom fram till att han är frisk skulle överprövas.

Silbersky menade då att en ny undersökning mycket väl skulle kunna komma fram till en annan slutsats, bland annat utifrån att Eklund under rättegången beskrev sig själv som två personer.

Fängelseförbud ett alternativ
Om rättsliga rådet kommit till en annan slutsats än den första utredningen och anser att Eklund är allvarlig psykiskt störd innebär det att Eklund inte kan dömas till fängelse.

– Om brottet är utfört under påverkan av en allvarlig psykisk störning då råder fängelseförbud, säger Anders Forsman.

Sedan den 1 juli år gäller ny lagstiftning som möjliggör att även personer som anses vara psykiskt störda ändå kan dömas till fängelse om det rör sig om ett allvarligt brott och vårdbehovet inte anses så stort. Men för Eklunds fall gäller fängelseförbud.

– I Eklunds fall har vi tillämpat den tidigare lagstiftningen eftersom han begick brotten före den 1 juli år. Om brottet är utfört under påverkan av en allvarlig psykisk störning då råder fängelseförbud, säger Anders Forsman.

Den tidigare utredningen av Eklund drog ut på tiden bland annat eftersom Eklund ansågs svårbedömd. Anders Forsman vill inte säga hur Eklund varit under utredningen, men han tycker inte fallet varit ovanligt svårt.

– Det har varit genomsnittligt svårt att bedöma, det har inte varit svårare eller lättare än andra fall. Men det kanske var svårare för den första utredningen att få fram alla underlag som behövdes, säger Anders Forsman.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se