Charlotte Kristensson

Charlotte Kristensson...

är journalisten som bor i Skara men jobbar i Skövde på tidningen SLA.
Hon har kåserat i Radio Skaraborg sedan slutet av förra seklet.
Idéer till kåserierna hämtas ofta från stora och små händelser i vardagen.