Vårdförhandling

Kärvt i sjuksköterskornas löneförhandling

Förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Region Skåne om sjuksköterskornas löner kärvar. Efter det senaste mötet på onsdagen så tycker Vårdförbundet inte att det är meningsfullt att fortsätta förhandla med Region Skånes tjänstemän, utan de vill träffa de ansvariga politikerna istället.

- När vi träffade politikerna i somras tyckte vi oss höra saker som vi inte kan hitta i budet från arbetsgivaren. Vi vill därför höra vad som har hänt på vägen, säger Pia Andorff som är ordförande i Vårdförbundet i Skåne.

Pia Andorff har varit i kontakt med regionstyrelsens ordförande, moderaten Jerker Swanstein. Och han har lovat vårdförbundet ett möte, men tidpunkten är inte bestämd än.

Många av vårdförbundets medlemmar var besvikna efter sjuksköterskestrejken i våras. Det centrala avtalet som tecknades mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och landsting avvek bara med några bråkdelar av procent från det medlarbud som Vårdförbundet sagt nej till innan strejken bröt ut.

Förhoppningarna ställdes i stället till att de lokala förhandlingarna runtom i landet skulle ge ett rejält lönepåslag utöver det centrala avtalet. Men om det är lönenivåerna eller andra saker Vårdförbundet vill diskutera, det vill Pia Andorff inte berätta i dag.