Lantbruken samlade in kemikalier

121 000 kilo kemikalier har samlats in för återvinning från lantbruken i Örebro och Västmanlands län, under 2007.

Genom insamlingen Giftfri miljö i lantbruket har kemikalierna gått till återvinning och blivit resurser istället för att bli stående och utgöra risker för människor och natur. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar som står bakom insamlingen.