Friskola

Friskolor skapar debatt

Medan Malmö säger nej till nya friskolor, tänker ledande skolpolitiker i grannkommunen Lund säga ja - trots att tjänstemännen på utbildningsförvaltningen inte vill godkänna nya gymnasieskolor.

Utbildningsförvaltningen i Lund varnar för att antalet elever nu sjunker kraftigt på gymnasiet de närmaste åren. Därför föreslår man att kommunen säger nej till de två friskoleföretag som ansökt om att få starta nytt eller bygga ut till nästa höst, medan man vill godkänna en ansökan om att starta ny grundskola.

Det är de minskande elevkullarna som fått Lunds grannkommun Malmö att avslå alla de 28 ansökningar om att starta skolor som kommit in. Redan i år har framför allt gymnasiefriskolorna i både Lund och Malmö haft svårt att fylla alla platser, och två skolor i Malmö har fått så få elever att de nu hotas av nedläggning.

- Vi tycker inte att det är ansvarsfullt att i det läget låta ytterligare skolor starta upp, säger Agneta Eriksson är socialdemokrat och skolkommunalråd i Malmö.

Men Louise Rehn Winsborg, moderat och ordförande i utbildningsnämden i Lund, har en annan syn på politikernas ansvar.

- Vårt största ansvar är att se till att det finns många bra alternativ för eleverna att välja mellan.

Berörda kommuner får alltid yttra sig kring ansökningar från företag som vill starta nya friskolor, men det slutgiltiga beslutet fattas av Skolverket.