Väddö

Svaveltanker nära grundstötning

En kemikalietanker med nära 7.000 ton svavelsyra var i söndags mycket nära att köra upp på land vid Storholmen utanför Väddö.

En värnpliktig sjöövervakare på försvarets marinbas på Muskö noterade vad som höll på att ske.

Efter flera försök lyckades en kustbevakningsbåt få kontakt med tankerns besättningen som girade undan grundstötningen. Misstankare finns om att styrmannen somnat.

Händelsen ska nu polisutredas.