Stort underskott i Arjeplogs kommun

Politikerna i Arjeplogs kommun kommer snart att få ta ställning till en rejäl skattehöjning. Anledningen är att kommunen gått från ett stort överskott till ett minus på nio miljoner på ett år. Något som skulle kräva en kronas skatthöjning för att beta av underskottet.

På ett år har Arjeplogs kommun gått från ett överskott på nio miljoner, till ett nu prognostiserat underskott på lika mycket.  alltså 9 miljoner kronor, en skillnad på hela 18 miljoner på ett år.

– Det är främst försämring av skatter och bidrag som gör att ekonomin skenat i väg, säger kommunalrådet Bengt-Urban Fransson (s).

För att komma till rätta med det stora underskottet kommer det att, enligt Fransson, att bli betydligt stramare budgetramar kommande år men även för 2010. Men frågan är om det räcker.

– Det kommer troligen att bli diskussioner om att höja skatten för att beta av underskottet. För att komma till rätta med ekonomin krävs en skattehöjning på en krona. Vilket inte skulle känns bra, då vi redan idag har en relativt hög kommunalskatt, säger Bengt-Urban Fransson.

Men det är inte bara skatter och bidrag som är orsaken till det nu växande underskottet. Ett sämre utfall av interkommunalavgifter som grundar sig på att kommunen tappat betydligt fler elever vid gymnasiet.

– Men det handlar även om att vi la en offensiv budget för 2008, så att våra verksamheter fick mera pengar än normalt.

Med tanke på hur det nu ser ut, var det så lyckat att satsa mer pengar i den kommunala verksamheten?

– Hade vi vetat då, det vi vet idag, hade vi sannolikt agerat helt annorlunda då, säger Bengt-Urban Fransson.

Ulf Larsson, SR Norrbotten