Nya fynd av mårdhund

Uppdaterad 11:22
Nya fynd av mårdhund har bekräftats i Norrbotten. Det är i Hirvijärvi och Vettasjärvi. Det uppger Sveriges Lantbruksuniversitet som fått ta emot flera rapporter inom ramen för det nystartade projektet ”Mårdhund - förebyggande naturvård”. Jägare i Norrbotten och Västerbotten uppmanas att spana efter spår av mårdhund. En invandrad art som inte ska finnas i Sverige.

Mårdhunden anses vara en ”värsting” bland främmande arter. Den har visat sig orsaka stor ekologisk skada på det inhemska djurlivet i länder där den redan etablerat sig, berättar P-A Åhlén från SLU. Det gäller till exempel markhäckande fåglar, framför allt kolonihäckande arter i våtmarker, och groddjur.

Dessutom kan den sprida flera allmänfarliga sjukdomar, bland annat rabies och en bandmask som kan ge människor leversvikt med dödlig utgång.

Mårdhunden kan lätt blandas ihop med flera andra djur, exempelvis grävling. Det säkraste tecknet på mårdhund är deras spillningshögar, eftersom de lägger sin spillning på hög på ett sätt som inget inhemskt djur gör. Mårdhunden kan även skiljas från grävling genom spåren. Mårdhunden har fyra tår på tassarna medan grävlingen har fem.

För att hindra att mårdhunden etablerar sig i landet utvecklar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett varningssystem för invandrande mårdhundar. Projektet, som leds av Fredrik Dahl, drivs i samarbete med Naturvårdsverket, Svenska jägareförbundet och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

För att lättare kunna avgöra förekomst av mårdhund har också en informationsbroschyr tagits fram av projektet i samarbete med ett parallellt Norskt mårdhundsprojekt.