uppsala

Mjölkens betydelse för utvecklingen

Mjölkens betydelse för den kulturella utvecklingen i Europa ska nu undersökas av bland annat Uppsala universitet.

I framförallt Skandinavien är förmågan att tåla mjölk, laktostolerans, väldigt utbredd och just den här förmågan kan ha haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av bondekulturen i Europa. De senaste 10 000 åren har laktostoleransen spritt sig genom genetiska mutationer, och hur det gått till ska nu undersökas i en studie.