Sörmland

Högskolan får rektorsutbildning

Nio universitet och högskolor får i uppdrag att anordna den nya rektorsutbildningen. Mälardalens högskola är en av dem. Det är myndigheten för skolutveckling som på uppdrag av regeringen valt ut var utbildningen ska ske. Myndigheten kommer nu att inleda förhandlingar med dessa. Utbildningen ska ge kunskap i bland annat skoljuridik och ledarskap. Den terminslånga utbildningen ska bli obligatorisk för dem som ska jobba som rektorer.