Örebro

Hopp för Svartån

UV-strålningen av Svartåns smutsiga vatten ger preliminärt positivt resultat. Enligt Magnus Karlsson på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor har testanläggningen lyckats rena vattnet från bakterier.

Under sex veckor har provet pågått och kommer att pågå ytterligare en tid innan slutgiltigt resultat sammanställs. Går det lika bra som hittills kan det bli aktuellt med en större reningsanläggning av liknande modell i Hästhagen, för att göra badplatsen badbar igen.