Uppsala

Musikklasser till Nanna

Musikklasserna kommer med största sannolikhet att flytta in i Nannaskolan nästa höst, tvärtemot det besked de fick i våras på skolavslutningen. Det här kom politikerna överens i går kväll, enligt moderaten Lars-Gunnar Karlsson,ordförande i fastighetsnämnden:

- Nannaskolan gäller i det här uppdraget för musikklasserna. Det är helt uppenbart, det finns inget annat syfte. Alla kvalitéter där är uppbyggda för att musikklasserna ska fungera där, säger Lars-Gunnar Karlsson (m).

Gårdagens kvällsmöte kom till efter en tids turbulens kring frågan om musikklassernas placering. Nannaskolan i centrala Uppsala, som kostat nära 87 miljoner att renovera, fungerar inte så som den ser ut idag, anser skolledningen. Därför fick de vara kvar på Balderskolan, med vissa lektioner i Nanna.

Men som Upplandsnytt kunnat rapportera de senaste månaderna så har det på vägen uppstått en politisk strid kring den här frågan. Därav gårdagens möte. Ett möte där samtliga berörda politiska nämnder och förvaltningscheferna närvarade.

Meningen med mötet var komma fram till en gemensam lösning. Och lösningen blev enligt Lars-Gunnar Karlsson ordförande i fastighetsnämnden, att med hjälp av smärre förändringar i lokalerna, anvisa musikklasserna till Nannaskolan. Socialdemokraten Bengt Sandblad är nöjd med mötet men tycker att man kunde ha kommit fram till det här tidigare:

- Jag tycker att det är olyckligt att vi har hamnat i den här situationen och att det varit så rörigt. Jag tycker att man kunde ha hittat den här lösningen snabare. Men om vi nu hittar den här lösningen och vi kan vara överens om det, ja så är det väl bra då.

- Betyder det att den här prestigekampen nu lagts på hyllan?

- Ja, i den mån det varit någon sådan. Om vi hittar en lösning så har vi ju ingen anledning att fortsätta tjafsa, säger Bengt Sandblad (s).

Förvaltningarna har nu fått i uppdrag att snabbt komma fram till ett förslag som sen tas upp i nämnderna - ett förslag på lösning som egentligen inte får kosta. Intentionen är att musikklasserna ska in i Nannaskolan hösten 2009, även om problemen är lösta under det här läsåret, säger Lars-Gunnar Karlsson:

- Den här konstruktionen kommer att fungera under det här läsåret. Så ingen behöver känna sig oroad och behöva leva i packsäck nu under Alla Helgona-helgen eller vid Sportlovet eller så.

- Vad händer om man inte lyckas hitta en lösning?

- Det är i så fall den stora utmaningen. Om en och en halv vecka ska vi träffas i samma grupp igen, så att alla har med sig samma bild när man går till respektive arbetsutskott för beredning till nästkommande nämnder. Då hoppas jag att vi skiljs därifrån och att vi är ense om att detta är Uppsala Musikklasser med en bra och långsiktig lösning, säger Lars-Gunnar Karlsson (m).

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se