Några av utställningsföremålen

Bilder: Pompeji till bords/La Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei.