Filipstad

Riksdagsmän informeras om kalkningens betydelse

Satsningen på att rädda försurade sjöar måste fortsätta och därför hade idag Värmlands kalkningsförbund bjudit in värmländska riksdagsmän för att studera kalkning i Gammelkroppa utanför Filipstad. Ingrid Tidemalm, ordförande i kalkningsförbundet, hoppas att riksdagsmännen förstår kalkningens betydelse

- Vi vill pusha för en utveckling av kalkningsverksamheten så att vi når de miljömål som är uppsatta att vi ska ha max fem procent försurade sjöar, säger Inger Tidemalm.
Inger Tidemalm berättar också att det finns nu mer pengar över till kalkning eftersom man har kunnat minska medicindosen vid kalkning. Detta har blivit möjligt tack vare att sjöarna idag mår allt bättre. De pengar som frigörs kan då användas för att kalka i sjöar där det ännu inte gjorts någon kalkning.