Krångligt starta fler biogasmackar

Öka biogasanvändningen i Örebro län. Det vill nu Regionförbundet och har inlett en förstudie om hur mer biogas ska kunna produceras och fler mackar med biogasbränsle ska kunna etableras.

I dag finns bara två tankstationer för biogas i hela länet. Peter Åslund är projektledare för förstudien och medger att det finns rätt många hinder som måste överbryggas