Jokkmokk utreder vindkraft

Jokkmokks kommun får 450 000 kronor av Boverket för att förbereda vindkraftsetableringar. Kommunen ska bland annat titta på vilka områden som kan vara aktuella för vindkraftsetableringar.

Med hjälp av pengarna från Boverket ska Jokkmokks kommun ta fram en översiktsplan för att möta stigande efterfrågan av vindkraft.

– Vi har väldigt många intressenter som vill etablera sig här, så det är i elfte timmen kommunen gör det här arbetet, säger Karin Larsson, vid samhällsbyggarkontoret i Jokkmokk.

Eftersom Jokkmokks kommun består av stora fjällområden med nationalparker och andra restriktioner har Boverket bedömt planeringsarbetet som komplext.