Flygförseningar på Arlanda

Stora förseningar drabbade under onsdagsmorgonen Arlanda. Enligt uppgift från Luftfartsverket berodde förseningarna på att många flygtrafikledare sjukanmält sig under morgonen.
På morgonskiftet fattades fyra av sex flygledare och 20 inrikesflygningar fick ställas in. Det var oklart varför så många flygledare sjukanmält sig samtidigt. Vid normal högtrafik görs 36 starter och landningar per timme på Arlanda men på grund av personalbristen kunde under onsdagens förmiddag bara 24 genomföras.