Skola

Gotland kan få fler friskolor

Flera nya friskolor planeras på Gotland. Guteskolan som driver gymnasium och högstadium i norra Visby vill utöka och också ta emot yngre elever. Dessutom planeras för en ny friskola på norra Gotland och en på Sudret.

Bakom de planerna står Katarina Blom i När, som tidigare var med och planerade för den friskola i När som inte blev av.

Skolorna hon planerar för ska följa den vanliga läroplanen men också ha en estetisk profil.

Nu i veckan ska skolpolitikerna besluta om de ska tillstyrka eller inte.

Tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen avstyrker de två skolorna på landsbygden eftersom man är rädd för att det kan innebära att de kommunala skolorna får svårt att överleva.

Däremot har de inget att invända mot Guteskolans planerade utökning.

Det är Skolverket som fattar definitivt beslut i frågan.