landstinget

Säkerhetschef medger brister

Som Radio Gävleborg tidigare berättat har en kvinnlig anställd inom landstinget Gävleborg gjort sig skyldig till dataintrång genom att hon flera gånger olovligt tagit del av patientjournaler. Landstingets system för att just förhindra att anställda utan rätt läser patientjournaler fungerade alltså inte, och Landstingets säkerhetschef Lars Andersen tycker att de avslöjade brotten säger en del om säkerheten.

Landstinget har ett system för att förhindra att anställda olovligen går in i patienters journaler.

Samtidigt har de nu uppdagade fallen av dataintrång inte upptäckts av landstinget själva, utan av de berörda patienterna.

Lars Andersen, chef för Landstingets avdelning för miljö och hälsa håller med om att det säger en del om säkerheten.

- Det säger väl att vi har brister i säkerheten. Men samtidigt är det väldigt svårt eftersom vilka system vi än har, så är det individen inom verksamheten det hänger på. Vi kan inte stänga journaler för personer som behöver komma åt dem.

Idag har landstinget två typer av kontroller som ska upptäcka om anställda utan giltig anledning tittar i patienters journaler. Dels de slumpmässiga, där antällningsnummer regelbundet slumpas fram, och deras dataloggar granskas för att se om de tittat i journaler olovligen.

Dessutom punktmarkeras vissa patienters journaler. Det kan handla om kändisar eller personer som förekommit i spektakulära olyckor eller händelser. Deras journaler kontolleras ständigt.

Att dataintrång inträffat inom landstinget Gävleborg är något som primärvårdschef Berith Fredriksson ser MYCKET allvarligt på.

- Jag tycker det här är jätteallvarligt. Kan man inte komma till landstinget som patient och vara trygg i att informationen stannar där den ska, så blir det ju väldigt obehagligt, säger hon.