Landstinget köper miljömärkt el

Nu ska landstinget minska sin negativa påverkan på klimatet och det ska ske genom att landstinget ska köpa in miljömärkt el.

Redan idag använder landstinget till stor del förnyelsebara energikällor som medför låga koldioxidutsläpp.

Under de senste tio åren har landstinget minskat sin oljeförbrukning med omkring 90 procent.

Enda gången landstinget använder sig av olja är då landstinget är i behov av att använda sitt reservvärmesystem.