Barn utan förskola i Töreboda

14 av landets 290 kommuner tror inte att de kommer att klara förskolans platsgaranti nu i september.

Bland annat i Töreboda och Mullsjö finns inte tillräckligt med förskoleplatser.

Kommunerna hänvisar framför allt till ett kraftigt ökat barnantal.

Men det finns inget som tyder på att trycket på förskolan skulle vara större i dessa kommuner än i landet i övrigt.

Snarare handlar det om brister i planeringen och att platsgarantin inte prioriteras tillräckligt. Det menar Skolverket i en rapport som publiceras i dag.