Självförsörjande på el, går det?

Dan Melander startar Färgelandas serie med miljöföreläsningar ikväll med föreläsningen ”hur kan vi bli självförsörjande lokalt?”

Det handlar om energi och det handlar om lokala energikretslopp som med tiden till och med kan bli lönsamma: (9 sept)