Mer alkohol säljs i Blekinge

Alkoholförsäljningen ökar snabbast i Blekinge. Siffror från Systembolaget visar att den totala alkoholförsäljningen ökat med fem och en halv procent i länet under årets första åtta månader.

Tillsammans med Skåne och Hallands län är det den största ökning i hela landet.

Störst intresse verkar blekingeborna ha för vin, då försäljningsökningen där var högst i hela landet: 7,8 procent.

Blekinge går dessutom också mot trenden vad gäller alkoholförsäljningen i enbart augusti månad, då den ökade med två procent.

I de flesta andra län minskade Systembolagets försäljning under augusti.