bollnäs

Nödvändiga neddragningar på vårdavdelning

Trots att vissa patienter inte får hjälp när personalen blir färre är det nödvändigt med neddragningar. Det hävdar verksamhetschefen på vårdavdelning fem på Bollnäs sjukhus.

Vårdavdelning 5 på Bollnäs sjukhus har 18 vårdplatser men under de senaste åren har det ständigt varit överbeläggning, i snitt har det legat fyra patienter i korridoren.

Trots överbelastningen minskar personalen från oktober med en person per arbetspass.

På ett möte förra veckan diskuterade personalen att de i fortsättningen ofta måste neka de rörelsehindrade patienterna hjälp med att duscha före hemfärd eller att hämta mediciner på apoteket.

Reidunn Wettermark säger att landstinget måste spara, men vidhåller att förändringarna också är en del av ett förbättringsarbete.

– Vi har ju inte så mycket val, vi måste anpassa våra kostnader till våra intäkter, säger Reidunn Wettermark.

Anne Markowski
anne.markowski@sr.se