Stockholm

Barnomsorgsgaranti klaras enligt politiker

Stockholm klarar barnomsorgsgarantin. Det säger folkpartisten Ann-Katrin Åslund, som är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, med anledning av Skolverkets uppgifter att Stockholms stad inte klarar barnomsorgsgarantin.

Enligt henne bygger Skolverkets påstående på en enkätfråga i maj 2008, där en stadsdel, nämligen Södermalm, uppgav att man inte trodde sig klara att ge ett barn som ställer sig i kö i maj en plats i augusti.

I efterhand har det visat sig att Södermalm klarade garantin även i augusti.