Nystart för omdiskuterad bostadsbygge

Trots tidigare avhopp och politiska strider så ser det nu ut som om det kommer att byggas bostäder på den attraktiva cirkustomten i Sölvesborg.

Efter att HSB dragits sig ur har nu en ny byggfirma sagt sig intresserade att bygga på tomten.

– Det är positivt att en ny entreprenör vill bygga på platsen, men först måste vi reda ut de turer som varit i ärendet, säger Sölvesborgs kommunalråd Helene Björklund (s).

Stor efterfrågan på bostäder
Det har under flera år talats om bostäder på den så kallade cirkustomten i Sölvesborg.

Trycket på fler bostäder i Sölvesborg är hårt och den aktuella tomten är belägen i ett attraktivt område.

– Det är en bra plats nära centrum som passar bra till bostäder, säger Helene Björklund.

Det såg också länge ut som om byggandet skulle komma igång, men efter diverse politiska turer så återremitterades ärendet och det aktuella företaget, HSB, drog sig ur projektet.

Kommunalråd tror på snabb lösning
– Nu måste vi bereda ärendet på nytt och sedan ska det igenom instanserna igen, säger Helene Björklund.

Det företag som nu säger sig vara villiga att bebygga tomten är John Svenssons Byggnadsfirma i Asarum.

– Det är positivt och min förhoppning är att projektet ska gå i lås och att det kommer att finnas bostäder på platsen inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Helene Björklund.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se