Vård och omsorg

Läkare prickas efter förlossningsfel

En förlossning som slutade i att barnet fick en bestående skador har lett till att förlossningsläkaren prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Händelsen inträffade inom NU-sjukvården i mars 2006 och läkaren kritiseras för felaktigt handlande, bland annat var läkaren alltför avvaktande under förlossningen, som var mycket utdragen.

Barnet drabbades av syrebrist och fick en cp-skada.