Hofors kommun vill belägga mor och dotter med djurförbud

Hofors kommun vill att Länsstyrelsen i Värmland beslutar om djurförbud för en mor och dotter som flyttat till västra Värmland och har ett stort antal olika djur som sköts undermåligt.

De båda har flyttat runt i Sverige under många år och djurskyddslagen har därför inte kunnat tillämpas på ett bra sätt. De har inte heller följt de förelägganden de fått för att bland annat haft både hundar och katter i bur. Vid ett oanmält besök i somras i Hofors fann djurskyddsinspektörer djur i hela huset även på toaletten och i garderober.