Ökad risk för smittor bland djur

Det utbrott av Blåtunga som upptäcktes i Halland i helgen var väntat. Samtidigt bör veterinärer och myndigheter vara beredda på utbrott av andra smittsamma djursjukdomar. Det anser företrädare för Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Risken för att smittsamma djursjukdomar sprids till Sverige, ökar när fler och fler livsmedel och djur transporteras över landsgränserna. Det anser Joakim Holmdahl, som är veterinärinspektör på Jordbruksverket. 

-Vi försöker ju att ha så öppna samhällen som möjligt, och ha så få handelsrestriktioner som möjligt. Det är väl där mycket ligger. Vi har en ökad tranport av människor och gods helt enkelt. Sedan ökar livsmedelsproduktionen ständigt i världen, man behöver effektivisera och det transporteras oerhört mycket livsmedel, jämfört med förr. Det gäller även levande djur, säger Joakim Holmdahl.

Norra Europa har drabbats av flera smittor

Varken Joakim Holmdahl, eller Estelle Ågren på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är förvånad över att Sverige nu fått sitt första fall av Blåtunga.

Norra Europa har drabbats av flera smittor de senaste åren, bland annat mul- och klövsjuka i Storbritannien, och blåtunga i Danmark. Men Estelle Ågren tycker att det är svårt att säga vilka sjukdomar svenska veterinärer och myndigheter ska vara beredda på att möta.

-Bluetongue har vi ju redan fått in. Andra sjukdomar som vi ser som ständiga hot är ju svinpest och mul- och klövsjuka, eftersom det är sjukdomar som också sprids med livsmedel, säger Estelle Ågren.

Mul- och klövsjuka skulle få stora konsekvenser

Förutom att sjukdomarna orsakar lidande för djuren, och blir ekonomiskt kännbara, så innebär de också andra problem.

-Om vi skulle få en typ av mul- och klövsjuka, eller svinpest, skulle det bli oerhörda konsekvenser i form av transportrestriktioner. Då gäller det inte bara levande djur som i det här fallet, utan då gäller det transportrestriktioner i övrigt för att hindra smittan, säger Joakim Holmdahl på Jordbruksverket.

Hur allvarligt är det?

-Det är ju allvarligt. Om inte mor Asta kan få sitt insulin så är det allvarligt, säger Joakim Holmdahl.

Veterinärer i Småland och Blekinge utbildas

På tisdagen ordnade länsstyrelsen i Kronoberg en utbildningsdag i Växjö för veterinärer från hela Småland och Blekinge. Utbildningen var planerad innan utbrottet av Blåtunga blev känt. Men distriktsveterinären Caroline Almroth i Växjö är mycket glad över att den blir av just nu.

-Imorgon ska jag åka iväg och vaccinera får och kor i Halmstad. Då är det jättebra bakgrundskunskap, säger hon.

”Väldigt väl förberedd insats”

Jordbruksverket och SVA tycker sig ha en god beredskap för att hantera sådana här utbrott. Distriktsveterinären Caroline Almroth håller med.

-Jag fick ett sms lördag kväll, samtidigt som det här hände. Jag blev uppringd av min stationschef dagen efter, som undrade om jag kan vaccinera. Så det går jättefort. Det är väldigt väl förberett faktiskt, säger Caroline Almroth.

Funderar mer på klimatförändringar

Olof Nilsson, som är privat veterinär från Aneby, tycker också att det finns en god beredskap, även om han hittills tyckt att frågan känts ganska avlägsen.

-Det som jag tycker gör att man funderar mer i de här banorna, det är vad det för med sig, bara sådana saker som klimatförändringen. Mildare klimat, mer insekter, därmed vektorburna sjukdomar och svampangrepp. Det gör att man har lite i bakhuvudet att vi kommer att få en annan sjukdomsbild, det blir besvärligare problem framöver, säger Olof Nilsson, veterinär i Aneby.


Angela Wiese
angela.wiese@sr.se