Kungsbacka

Lärare positiva till utbildning

Idag lovade regeringen att satsa 600 miljoner kronor under tre år för att kompetensutveckla förskollärare. Satsningen ska förbereda förskolebarnen mer för grundskolan och ska också ge förskolläraryrket bättre status.

Beskedet om satsningen får positiva reaktioner från förskollärarna.

– Det finns massa olika områden där man känner att man kanske skulle behöva en fortbildningsinsats. Jag hoppas att många av mina kolleger kommer att se det här som en utmärkt möjlighet till kompetenshöjning, säger Florence Karlsson, lärarförbundets representant i Kungsbacka.

Skolministern säger att den här utbildningen är ett sätt att öka förskollärarnas status. Men är det här rätt metod?

– Det här är en av de metoder som jag tror man kan använda, men den får ju inte bli en isolerad företeelse.

Florence Karlsson säger också att lärrförbundet väntar sig ytterligare satsningar för att se till att fler utbildar sig. Hon menar att det handlar om lön i förhållande till utbildning och rimliga arbetsförhållanden, och tänker då på barnantalet i förskolegrupperna.