Linköping

Tre läkare varnas efter pojkes död

Tre läkare på universitetssjukhuset i Linköping varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). De anses ha brustit i sina skyldigheter i samband med att en treårig pojke vårdades för en elakartad tumör i oktober 2005.

Enligt HSAN överdoserades pojken kraftig med cancerläkemedlet Paraplatin. Läkarna saknade kunskaper om hur läkemedlet skulle doseras och pojken fick därför en dos som var nästan dubbel så stor mot vad den borde vara.

Vidare anser HSAN att dokumenteringen av pojkens hälsotillstånd brustit. Under hans sista tre dygn i livet försämrades pojkens tillstånd kraftig med kräkningar, diarréer samt problem med urinen.

Trots det beordrades inga provtagningar för att ta reda på vad försämringen berodde på. Pojken dog den 31 oktober efter två hjärtstillestånd.

/TT