Trafikkaos äventyrar elevers säkerhet

Trafiksituationen utanför Hällarydskolan är kaotisk och det finns enligt rektorn Kristina B Johnsson stor risk för olyckor.

Rektorn anser att elevernas säkeret äventyras vid av- och påstigningsplatsen utanför skolan eftersom det är så mycket bilar där.

Den ansvariga politikern, Per Ola Mattsson (s) säger till Blekinge Läns Tidning att Karlshamns kommun får se över trafiksituationen.

Men han uppmanar samtidigt alla att försöka ta sig till skolan på annat sätt än i bil.